Fundacja Rozwoju Pediatri

Wyszukiwarka

Tagi

Archiwum

Algorytmy dla Ochrony Zdrowia

15 września 2014

Informujemy, że działania podejmowane przez Prezesa Fundacji (lek. Piotr Hartmann) zostały docenione poprzez zaproszenie go do udziału w opracowaniu algorytmów postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka. Algorytmy zostaną wypróbowane w trakcie pilotażu, a następnie planowane jest ich rozpowszechnienie. Całość działań w tym zakresie prowadzi i koordynuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Szczegóły projektu na stronie www