Fundacja Rozwoju Pediatri

Wyszukiwarka

Tagi

Archiwum

Dane

AKT NOTARIALNY

W dniu 10 września 2008 roku podpisano akt notarialny ustanawiający fundację pod nazwą
„Fundacja Rozwoju Pediatrii”

STATUT

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 , poz. 873)
oraz statutu.

ZARZĄD

Fundacją kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

Teresa Jackowska – Członek Zarządu
Małgorzata Wielopolska – Członek Zarządu
Piotr Hartmann – Prezes Zarządu

RADA FUNDACJI

Skład Rady Fundacji:

Aneta Wojewódka
Jacek Grygalewicz
Andrzej Milanowski

KRS

Fundacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS: 0000315450

REGON

Na podstawie wniosku złożonego
w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej,
Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON 141628605

NIP

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo nadał Fundacji
numer identyfikacji podatkowej (NIP)
522-290-36-04

RACHUNEK BANKOWY

Rachunek bankowy Fundacji prowadzony jest przez
Raiffeisen Polbank
pod numerem 02 2340 0009 0120 2500 0000 0010

OPP

W dniu 23-03-2011 Fundacja Rozwoju Pediatrii została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.